2019 YILI ÖN YEK LİSTESİ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2019 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvuruları Ön YEK Listesi kapsamında düzenlenmiştir.

Söz konusu Ön YEK Listesi Kurumumuz internet sayfasında 5 (beş) gün süreyle ilan edilmektedir. Bu listedeki başvurulara ve/veya bilgilere;

 a) Üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali gerekçesiyle,

  1. b) İlgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin, düzeltilmesi amacıyla,

 yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte 5 günlük duyuru süresi içerisinde itirazda bulunulabilecektir.

 Yapılacak itirazların 19/11/2018 tarihi mesai saati sonuna kadar Kuruma ulaşmış olması gönderilmesi gerekmektedir.

 Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Powered by Bilgeweb